de nieuwe wereld


logo.jpg (19955 bytes)


De nieuwe wereld


Via mijn familie kreeg ik deze twee artikelen van Peter in handen en gezien het aardig verklaart wat er nu al een tijdje gaande is in de huidige wereld heb ik toestemming gevraagd of ik deze informatie mocht gebruiken op mijn site.

Peter helpt mensen op spiritueel niveau en ik ben blij dat ik deze informatie mag doorgeven. We zitten in een periode met veel onrust en veranderingen maar er komt iets goeds uit voort.

Er is heel veel negatiefs in de wereld maar als we gaan focussen op positieve zaken en mensen die echt een betere wereld willen dan zul je merken dat je leven prettiger zal worden en je een ander soort mensen zal ontmoeten. Het betekent dat je mensen en misschien ook familie zal gaan loslaten en je met anderen om zal gaan die ook zo ver zijn en je inspireren ipv bekritiseren of vermoeid maken.

Ga zelf op onderzoek uit, loop niet blind achter de vele goeroes en experts aan maar volg altijd je eigen intuitie. Laat mensen die je verzwakken of slecht behandelen los. Je hebt je energie namelijk hard nodig voor de snelle ontwikkelingen die nu gaan volgen.

Ron Fonteine
Email

Officeel lid van :SAMENVATTING VAN VERKREGEN INFORMATIE VANAF 1989 - 2012

Vanuit de kosmos is thans een energieveld in ons planetenstelsel gekomen, die een tegenovergestelde draairichting heeft dan de aarde. Het veroorzaakt sinds een half jaar een soort wiebel en wrijving in de buitenste lagen van de atmosfeer. De kracht van dit veld is te vergelijken met dezelfde energie die vrijkomt bij het ontstaan van een planeet..


Dit heeft gevolgen voor het aardmagnetisch veld. Door het grote aantal zonnevlekken zal dit in de nabije toekomst (1994-2012) gevolgen hebben bij o.a. navigatie, positie van de satellieten en andere natuurkundige processen. De straling van dit energieveld is door de wetenschap waarge- nomen, maar nog niet gedefiniëerd. Het is een voor ons onbekende frequentie die doorwerkt op het zenuwgestel van de mensen en op de atoomstruktuur van de materie.

Wij zullen nu vaker dan voorheen gekonfronteerd worden met allerlei natuurverschijnselen zoals aardbevingen, overstromingen, klimaatveranderingen en materiaalmoeheid. Het bijzondere hiervan is dat deze verschijnselen ook zullen voorkomen in delen van de wereld die er voorheen nooit last van hebben gehad.

Zo is het mogelijk dat de temperatuur in het Noorden van Europa kan gaan stijgen. Dit heeft natuurlijk voordelen voor de landbouw e.d. maar men zal ook rekening moeten houden met het stijgen van de zeespiegel. Wij spreken hier niet zoals vroeger over tientallen jaren, maar over slechts enkele jaren. Men hoeft niet in paniek te raken, de mensen zullen door hun eigen hoger bewustzijn (intuïtie) geleid worden, ook al komt het niet uit zoals je dat wenst. Helaas zal er niet alijd naar geluisterd worden, waardoor het hoger bewustzijn maatregelen zal nemen (ziekte, ontslag enz.) om er voor te zorgen dat je niet in een gevarenzône belandt of blijft.

Een van de energiestromingen rond de aarde wordt door dit nieuwe signaal geaktiveerd in kombinatie met gebeurtenissen die zich op aarde heben afgespeeld. Gebeurtenissen en emoties die zich honderden jaren geleden hebben voorgedaan, worden weer bekrachtigd. Alle mensen zullen gekonfronteerd worden met deze beelden en emoties. Het spreekt vanzelf dat daarbij het eigen verleden zich sterker zal manifesteren en dat onverwerkte trauma's weer de overhand krijgen. Alles zal zich voor korte tijd herhalen.

In gebieden waar zich vroeger veel heeft afgespeeld kan het verleden plotseling weer opdoemen en kunnen zelfs de middeleeuwen emotioneel gevoeld worden. Dit verschijnsel kan zich met tussen- pozen van enkele weken of soms dagen manifesteren. Dit is afhankelijk van de kosmische invloed. Veel mensen ervaren deze invloed en voelen zich angstig of gespannen, sommigen kunnen het zelfs waarnemen.

Omdat we hier niet op berekend zijn, kunnen wij onze eigen emoties vermengen met de emoties die zich op dat moment in het gebied manifesteren. Het is dan van belang om zo'n gebied snel te verlaten. Je zult merken dat je je vaak veel beter voelt als je enkele kilometers verder weg bent. Het is of er iets van je afvalt, je bent weer jezelf.

De aanwezigheid van stralingsbronnen zoals b.v. zendmasten, hoogspanningskabels, hoogfrequent installaties, neonverlichting en betonbouw, (kooi van Faraday) kunnen je ook afsluiten om de natuurlijke energie tot je te nemen. Je raakt gauw uitgeput en bent des te meer ontvankelijk voor al deze kosmische verschijnselen. Wanneer dit telang aan houdt ontstaan er automatisch irritaties, depressies enz. Het is daarom van belang dat we dit fenomeen tijdig onderkennen alvorens dieper in te gaan op allerlei psychische faktoren. Bovengenoemde klachten doen we vaak af met een mate van gemakzucht. Men zegt gauw dat het te maken heeft met een moeilijkverleden, de overgang, de leeftijd of financiële problemen.De invloeden die vanuit de kosmos komen zullen wij het "kosmisch" weerbericht noemen. Het vereist veel zelfkennis en energie om volgens het "kosmisch" weerbericht te leven en in onze samenleving kost het ook geld. Toch zullen we ons moeten aanpassen, willen we niet tenonder- gaan aan deze invloeden.

Ik zal hiervan een voorbeeld geven. Stel dat je b.v. lange tijd in een slecht gebied of een slecht huis woont Hierbij wordt ook bedoeld allerlei antieke spullen {waaraan meestal sterke emoties kleven} e.d. Je natuurlijke bescherming is dan weg, dus je weerstand is nihil. Je krijgt dan de volgende verschijnselen: uit de omgeving weg willen gaan, slechte koncentratie, lusteloosheid, stijve spieren, nervositeit , veel snoepen, geen eetlust, slecht slapen enz.

Men gaat dan naar de huisarts die je een medicijn geeft. Dit zal helaas maar tijdelijk werken, zodat je uiteindelijk bij de specialist belandt en die kan geen lichamelijke oorzaken konstateren. Het is ook belangrijk om na te gaan of je geen tekort hebt aan bepaalde stoffen. Een tekort aan vitaminen en mineralen kan de ontvankelijkheid van allerlei invloeden van buitenaf nl. verhogen. Als men zich niet aanpast aan het "kosmisch weerbericht" en niet wegtrekt uit een slecht gebied {soms hoeft dit maar tijdelijk te zijn} zal men over moeten gaan tot het innemen van medicijnen en dan komen we in een gevaarlijke fase. Je ervaart je eerste klachten niet meer en je neemt onbewust emoties en gevoelens over van de omgeving. Het gevolg is dan een overschaduwing of een totale overname van je eigen persoonlijkheid .

Je krijgt dan te maken met snel wisselende gemoedstoestanden en je belandt bij de psychiater. Wij zijn hierbij van een geestelijk en lichamelijk gezond mens uitgegaan. Het spreekt vanzelf dat mensen die psychisch reeds wat mankeren en medicijnen toegediend krijgen anders op deze situatie kunnen reageren .

Binnenkort komen wij in een tijd dat je geheel op je intuïtie bent aangewezen, omdat deze je zal behoeden tegen invloeden die slecht voor de gezondheid kunnen zijn. Daar onze intuïtie sterker zal worden, vergelijk het maar zoals bij de dieren, is het van belang een evenwicht te vinden tussen verstand en intuïtie. Ook de besluitvorming van veel leidende figuren zal hierdoor beïnvloed worden, waardoor plannen uiteindelijk onuitvoerbaar worden.

Ons lichaam heeft een afweermechanisme en dit afweermechanisme werkt optimaal wanneer je in een goede konditie bent. Wanneer nu de invloeden die van buitenaf komen of het "kosmisch weerbericht" slecht zijn, is het mogelijk dat bepaalde kwalen waar je gevoelig voor bent of die je in het verleden gehad hebt, weer de kop op steken. Op deze manier kunnen er zelfs kleine epide- miëen ontstaan b.v. nekkramp tbc. etc. Via je intuïtie krijg je dan het gevoel om weg te willen gaan uit de omgeving. Er zijn ook uiterlijke verschijnselen. Enkele daarvan zijn: nerveus en geïrriteerd gedrag, hoofdpijn, slechte concentratie, moeilijk uit je woorden komen, slecht slapen en je bezig houden met het verleden. Al met al dus negatief.

Het lijkt allemaal erg, maar vergeet niet dat je een waarschuwingssysteem hebt die je bijtijds signalen geeft om je te verplaatsen, soms lijkt het op paranoïde gedrag. Geef aan die ingeving gehoor, ondanks alle afspraken die je al gemaakt hebt en reakties van anderen. Op dat moment is het gebied voor jou niet goed, je hebt daar een botsing van jouw trillingsgetal (vibraties) en de aldaar heersende frekwenties. Er ontstaat hierdoor een disharmonie in je cellen waardoor zwakke delen ziek kunnen worden.Voor veel mensen zal dit allemaal wazige praat zijn, totdat ze er zelf mee gekonfronteerd worden. Het wordt een tijd dat we mobiel en flexibel moeten zijn, omdat we ons geregeld zullen moeten verplaatsen. Eigenlijk zouden alle regeringen hiervan op de hoogte gebracht moeten worden, daar deze situatie ekonomische gevolgen zal hebben. Door een verhoogd ziekteverzuim, gebrek aan koncentratie, materiaalmoeheid, stagnatie van de energievoorziening, vervuilde drinkwater systemen en arbeidsonrust zullen veel ongemakken ontstaan.

Vele multinationals zullen verdwijnen. Alles zal kleinschaliger worden. Door de geestelijke en lichamelijke malaise zullen op verscheidene terreinen mensen ontbreken en funkties onbemand zijn. Er zal een enorme toeloop zijn naar de geestelijke en medische zorg , hulpdiensten en militaire assistentie.

De overheid zal de burger beter en vaker moeten wijzen op hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, om dat de mensen geneigd zijn om egoïstischer te worden in deze chaos. Vervolgens spelen Japan en Verenigde Staten een grote rol voor ons land. We zullen door de ekonomische terugval in die landen ons inkomen zien dalen. Zelfs de nationale pensioenen zullen hierdoor aangetast worden. Duitsland zal in de toekomst voor Europa van ekonomisch en monetair belang worden.

Volgens mijn schatting zal de waarde van de toekomstige Euro op den duur in problemen komen omdat de armere landen van Europa het niveau van de rijkere landen niet kunnen handhaven. Regeren is nu niet alleen rationeel overwegen, maar men moet steeds meer intuïtief en gevoelsmatig besluiten nemen. Een pluspunt van deze tijd is dat veel kinderen en jonge mensen een sterkere intuïtie hebben in dit overlevingsspel en dat het daarom zaak is om hun adviezen serieus te nemen.

Sinds de laatste 20 jaar is er in de kosmos een grote verandering gaande die door de wetenschap sinds kort is waargenomen. Vanuit een gebied wat voor de wetenschap thans nog onbekend is verplaatsen zich grote energievelden richting ons planetensstelsel. Deze energievelden zijn heel uitgestrekt en de afstand is niet met menselijke maten te meten. In elk geval zullen zij onze natuurwetten dusdanig beïnvloeden dat de gehele aardse wetenschap voor een kompleet raadsel zal komen te staan.

Je begrijpt dat dit grote gevolgen zal hebben voor ons leven op onze planeet. We moeten rekening houden met een serie vulkaan uitbarstingen, het schuiven van de aardschollen en een veranderende atmosferische druk. Door de opwarming van de aarde, de veranderende kracht van het aard- magnetisme en de afnemende rotatiesnelheid, ontstaan er orkanen in het noordelijke deel van de Atlantische oceaan, die te vergelijken zijn met die in het Caraïbische gebied en de Zuidchinese zee. Het passeren van deze energievelden vindt thans plaats (1994 - 2012). Al deze gebeurtenissen zullen de lage gebieden op aarde blijvend onder water zetten. Bij voorbeeld delen van Noord Duitsland, West- Nederland, België enz.

Wij moeten tegen het einde van 2012 rekening houden met het feit dat de Europeanen in de kustgebieden zich door Europa zullen gaan verplaatsen en vestigen. Wij mensen zullen er nu aan moeten wennen dat de natuur regeert en dat ekonomische belangen ondergeschikt worden. Wij zullen ons moeten oefenen om zo flexibel mogelijk te zijn om door deze revolutionaire jaren heen te komen. Het jarenlang begrip van vaste woning, vaste woonplaats en het zogenaamde "huisje, boompje, beestje" systeem zal binnen korte tijd totaal verdwenen zijn. We zien sinds de laatste tijd al enige verandering binnen ons sociaal en maatschappelijk systeem o.a. de privati- seringen, individualisering en het afbreken van het ijzeren gordijn. Het denken van de mens en zijn leefstijl zal in snel tempo telkens veranderen. De mens zal niet meer geleid willen worden, maar zal via zijn eigen intuïtie en gevoel zijn eigen leven moeten bepalen.

Omstreeks het jaar 2012 zullen we een tijd beleven van totale vrijheid, vrede en mondiale samenwerking, zoals die nog nooit is geweest. Het is bijna niet te geloven, doch door de ingrijpende veranderingen van de natuur op de aarde, zullen de naties steun bij elkaar zoeken. Mensen worden saamhorig wanneer zij gezamenlijk in een noodsituatie verkeren.

Wanneer de passage van al deze energievelden heeft plaatsgevonden zal ook de aarde gezuiverd zijn van haar verleden. De frekwenties die thans het verleden sterk oproepen, zullen dan niet meer op de aarde aanwezig zijn. De mensen worden evenwichtiger en dus gelukkiger. Mede door de grote wrijving tijdens het passeren van de energiemuur (die ik als zodanig maar zal noemen) zullen in de buitenste lagen van de atmosfeer branden ontstaan. Deze worden veroorzaakt door stoffen die wij jarenlang hebben uitgestoten en die nog brandbare elementen bevatten. Op deze manier reinigt de natuur datgene wat wij verontreinigd hebben. Daar wordt voorgoed mee afgerekend. We zullen dan ook geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, maar van kernfusie dat in de nabije toekomst geproduceerd zal worden. Het leven wordt veel aangenamen, natuurlijker en de mensen zijn weer inventief. Nederland zal dan in de toekomst er ekonomisch uitzien als in de eind vijftiger jaren.

Voordat we zover zijn zullen we rekening moeten houden met instabiliteit van zowel het menselijk gedrag, het klimaat, atmosferische druk, magnetische velden, kommunikatie storing, ekonomische terugval en het verdwijnen van bestaande religies.

Ook mede door grote zonneerupties, die nog ongeveer 8 jaar zullen aanhouden en de aanwezigheid van de "energiemuur" zal er een verandering optreden in onze luchtdruk. We kunnen dat ongeveer vergelijken met wat een straaljagerpiloot ervaart, maar dan in veel mindere mate. Toch zal die druk voor ons allen sterk waarneembaar zijn, waardoor we sneller hoofdpijn, spierpijn en een vermoeidheid op de wervelkolom kunnen ervaren. Je begrijpt dat wanneer de lokatie niet goed is (betonnen huis, veel elektronische apparatuur etc.) de klachten zulke vormen kunnen aannemen, dat we hiervoor een arts raadplegen.
Om dat te voorkomen is mijn eerste advies, zorg ervoor dat je goed in beweging bent. Verander je slaaprichting (met je hoofd richting het oosten of het zuiden) en in het ergste geval moet je een andere lokatie zoeken..

Maak goed kontakt met de grond (aarden), dus loop niet op rubberzolen. Zorg dat je diep en rustig ademt en koncentreer jezelf op rust en ontspanning, zodat je intuïtie op een rustige manier op je kan inwerken. Let op het gedrag van huisdieren en vogels.
De werking van je hogere ik zal sterker waarneembaar zijn in het dagelijkse leven. Zo kan een ontslag of afkeuring (ogenschijnlijk vervelend) een nieuwe wending geven aan je leven in deze tijd Je kan soms verplicht worden om elders werk te moeten zoeken waardoor je moet verhuizen. Dit kan een positief resultaat hebben b.v. een betere gezondheid, harmonie in jezelf en je omgeving enz.

Het is voor de mens een totaal nieuwe fase waar we nu inzitten. Zo zal men kontakt gaan zoeken met mensen die dezelfde gevoelsafstemming hebben. Hierdoor kunnen zelfs de traditionele familiebanden verbroken worden, omdat men zich gevoelsmatig mee aangetrokken voelt tot diegenen met dezelfde gevoelsafstemming. Dit kan voor velen verdriet veroorzaken. Het niet luisteren naar je hoger ik betekent dat je niet meer jezelf bent en in disharmonie bent. Dit betekent uiteindelijk een verwerping van je gevoelsleven.
Je ziet dat er sterk op de behoefte van de mens wordt ingespeeld. Er zijn allerlei therapieën, sekten, meesters, Jezussen etc. etc. Pas daarvoor op, want de beste en hoogste meester zit in jezelf, in je hoger ik of in dat deel wat men goddelijk noemt en dat altijd en direkt een eenheid is met God, licht, kracht, liefde, energie of hoe je het maar noemen wilt. Wanneer je op een gegeven moment niet verder kunt, zal jouw hoger ik ervoor zorgen dat je iemand ontmoet of dat je iets leest waardoor je weer verder kan gaan.

Peter
---------------------------------------Aquarius tijdperk

Eind 1998 is de start naar een nieuw tijdperk waarin iedereen zal zien en weten wat hem te doen staat. Dit is het Aquarius tijdperk.

Dit nieuwe tijdperk zal enige duizenden jaren duren, waarin alle mensen, dieren etc. volgens hun innerlijke afstemming in harmonie zullen leven.

Een wereld zonder oorlog en zonder honger. Een wereld van vrede en overloed voor iedereen al naar behoefte en waarbij intermenselijke kontakten (de afstemming van ziel en levensprogramma) primair zijn. Tevens zullen er ook interplanetaire kontakten zijn die door de mens als heel gewoon worden ervaren. De mens zal hoofdzakelijk telepatisch kommuniceren en zal dan ook in kontakt staan met de sferen "van Gene Zijde", waarmee zij innerlijk op afgestemd zijn. Deze kontakten zullen door middel van gedachtenkrachten tot stand komen. De mensen zullen zich veel gelukkiger voelen en er zal geen stress en kompetitiestrijd meer zijn. De mens zal eenvoudiger en bewuster gaan leven en het zal er dan uitzien zoals in de vijftiger jaren in Nederland.

De totale verandering naar bewustwording en denken zal ongeveer vijftien jaar duren, maar dan zal de aarde ook geheel en al van zijn negatieve invloeden en het verleden gereinigd zijn. Het is een unieke tijd om jezelf te leren kennen en te proberen jezelf tot een beter mens te ontwikkelen.

Om ongeschonden door deze kosmische revolutie heen te komen moet je in deze tijd blijven lachen en de humor van alles inzien. Je weet dat het nu eenmaal zo moet gaan. Maar eerst zullen we onszelf tot eind 2012 sterk en vooral zeer flexibel moeten opstellen.
Door de stand van planeten en het vrijkomen van enorme energieën uit de kosmos, komt de aarde (en ook de andere bewoonde planeten) binnen de radiatie van een heel bijzondere frequentie. Deze frequentie is te vergelijken met de scheppingsenergie. Het is de kracht van de WAARHEID, van onze echte werkelijkheid, zowel in onszelf, onze maatschappij, de wereldstruktuur, familie relaties, werkomstandigheden en iedereen met wie we omgaan of zijdelings mee te maken hebben.

Het is nu de ware test tussen het goede en het kwade of tussen de plus en de min in onszelf en in alles. De lage krachten worden heel sterk, waardoor het negatieve tot bijzondere kwade prestaties kan komen. Deze kracht wordt zo sterk dat wij allen heel bewust moeten denken, koncentreren, bidden enz. om niet door lage emoties van b.v. haat, hebzucht , jaloezie en ontevredenheid meegesleurd te worden.

We hebben allen zelf gekozen om deze periode mee te maken en het bijzondere hiervan is dat deze tijd maar een keer in de 26 duizend jaar voorkomt. Zo kan het gebeuren dat overwonnen zwakheden extreem sterk omhoog komen, dat je allerbeste vrienden of familieleen niets meer met je te maken willen hebben of heel raar tegen je doen, dat goede kollega's die je altijd hebt kunnen vertrouwen zich opeens onbetrouwbaar gedragen. Al deze dingen kunnen de mensen diep in hun hart treffen, hen teleurstellen en zelfs depressief maken. Maak je geen zorgen want dit is maar een tijdelijke periode. Je kan je hierdoor eenzaam of buitengesloten gaan voelen, maar neem afstand van deze mensen. Om zonder problemen door deze tijd heen te komen is het volgende van belang
Concentreer jezelf altijd op datgene waar je mee bezig bent, of waar je bent. Laat je gedachten niet afdwalen naar vervelende mensen of nare gebeurtenissen, accepteer ze gewoonweg niet, ook al betreft het je direkte naaste familieleden. Dit klinkt hard, maar dat is het beslist niet, omdat de personen in kwestie bewust gekozen hebben voor deze ervaringen en wij moeten dat respecteren. Wanneer zij niet geholpen willen worden zullen ze zich automatisch afscheiden van de hulpverleners, omdat ze dit zelf moeten en willen oplossen. Dit was hun keuze voordat ze geboren werden.Vele bestaande waarden en normen verdwijnen en ook familietradities. Je familie is niet meer je familie omdat je dezelfde naam draagt of verbintenissen hebt. Je voelt je steeds meer aangetrokken tot personen die van dezelfde zielegroep (golflengte) zijn en je zal een veel hechtere band met elkaar hebben dan je ooit met je familie hebt gehad.
Je kunt je voorstellen wat voor ellende dit voor het gros van de mensen zal geven, vooral omdat zij de bedoeling niet weten omtrent deze shifting van zielen. Speciaal in gebieden met hechte familietradities zal dit diep ingrijpen

Deze korte tijd, tot en met eind 2012 is een tijd waarbij wi j heel gekoncentreerd ons verstand en onze intuïtie moeten gebruiken. We moeten gaan praten met onze goddelijke bron, levensenergie of God, hoe je het maar noemen wilt om ons af te sluiten tegen lage emoties.

Wij slaan nu een brug met de sfeer afhankelijk van ons karakter en gemoedsstoestand. Sta dus nooit toe dat je ontevreden bent maar geef jezelf intenties dat je gezond en gelukkig en rijk bent en dat je dit altijd zal zijn.

Bid als het kan 3 keer per dag. Doe dat als je fit en uitgerust bent, omdat je signaal kracht nodig heeft om uitgezonden te worden en je ook nog je onderbewustzijn met dit gebed moet programmeren.

Je kunt alles vragen wat voor jou en anderen goed is en doe dit in korte zinnen. Zeg aan het eind van je gesprek "dank je". Dit is voor jou de bevestiging dat je gehoord bent en dat vanaf dit moment de goddelijke energie aan jouw verzoek gaat werken. Je moet er vast van overtuigd zijn dat alles zal gaan zoals je het gevraagd hebt. Twijfel nooit want dan trek je de uitgezonden energie weer terug Zeg daarna in jezelf: GOD IS IN MIJ EN ALTIJD OM MIJ HEEN, HET ZAL MIJ ALTIJD GOED GAAN.

Bid ook voor de goddelijke helpers die ons nu in het bijzonder moeten bijstaan en bidt voor de aarde dat de kern, de grond, het water en de lucht en de aura van de aarde verlicht wordt, en zeg dan vervolgens weer: dank je!

Het klinkt allemaal heel vroom en misschien soft, maar dit is de enige manier om onszelf en allen die het nodig hebben van hogere energie te voorzien zodat we allen los kunnen komen van de lage vibraties die wij mensen op deze aarde veroorzaakt hebben.
Wij zijn in staat om d.m.v. het oprechte gebed of positieve gedachten katastrofes zowel in de natuur als in de geest te beperken.

Onze aarde komt binnenkort in een andere dimensie. Dat houdt in dat een ieder die hier leeft zijn of haar paranormale vermogens, helderwetend en heldervoelendheid terugkrijgt. Deze vermogens hebben wij allen in één van onze levens altijd gehad, maar die zijn door allerlei maatschappelijke en kerkelijke toestanden weggeprogrammeerd.
Door allerlei veranderingen in de kosmos worden wij net zo gevoelig en helderziend als de dieren en daar moeten wij mee leren leven.

Over de hele aarde zwerven nu beelden en emoties uit het verleden rond en deze worden door de gevoelig geworden mensen opgevangen. Mensen die bv. een emotie van een carnavalsfeest ervaren, zullen zich vrolijk voelen . Maar zodra men een vervelende emotie ontvangt ga je hierover nadenken of tobben. Dit heeft vermoedelijk totaal niets met jou te maken, maar je slaat toch een brug met een vervelende sfeer. Je moet jezelf dan direkt op vrede, geluk en blijheid programmeren want alleen jijzelf kan uitmaken hoe je je voelen wilt!

Je kan b.v. heel langzaam zeggen: IK BEN GELUKKIG EN BLIJ. Je herhaalt dit drie of vier keer heel langzaam, zodat je onderbewustzijn met deze intentie gevuld is en je zal je binnen korte tijd veel beter voelen.

Deze beelden uit het verleden zullen vermoedelijk ook eind 2012 van de aarde verdwenen zijn, maar ze worden nu misbruikt door lagere sferen en entiteiten om de mensheid en de natuur in totale disharmonie te brengen. Het is daarom ook een van de redenen dat veel misdaden gepleegd worden tijdens bewustzijnsvernauwing en mensen aangemoedigd worden om aan trieste dingen te denken, met het gevolg dat het aantal zelfmoorden groeit. Het verleden zal voor korte tijd heel intensief voor de mensen gaan herleven Ook in gebieden waar oorlogen en andere nare dingen hebben plaatsgevonden zullen deze emoties weer gevoeld kunnen worden. Het verleden zal door de mensen heel intensief gaan herleven.

Rond 2012 zal er een nieuwe wereldleider of Christusgeest op aarde komen. Zoals je weet is de Christusgeest ECHTE LIEFDE , WAARHEID en WERKELIJKHEID. Het heeft dus niets met het christendom of religie te maken. Deze Christusgeest van waarheid heeft met elke ziel hier op aarde en in de kosmos te maken, omdat deze Christusgeest en energie in iedere ziel aanwezig is, dus ook bij moslims, boeddhisten, heidenen, christenen enz.

Al met al is het nu een gevecht tussen de geesten van het licht en de geesten van de duisternis en beiden zullen de mensheid inspireren om datgene te doen wat zij belangrijk vinden

HET IS AAN ONS WIE VAN BEIDEN WIJ TOELATEN!

Wij zullen negatieve invloeden van onze samenleving moeten negeren en afwijzen. Je voelt je dan als een eenling maar dat is niet zo. Er zijn ook vele mensen die op jouw golflengte zitten , ook al ken je ze niet. Eens zal je binnen niet al te lange tijd met hen in kontakt komen. VOLG NOOIT DE MASSA maar volg je innerlijk gevoel gekombineerd met je verstand. Laat je nooit misbruiken door lage emoties en paniek gevoelens die vanuit de onderwereld naar ons toe gestraald worden. Weet waar je voor staat en doe beslist geen CONCESSIES aan de lagere entiteiten want deze kunnen je verdere leven zeer ongelukkig beïnvloeden

Veel mensen leiden een te gehaast leven omdat de maatschappij waarin wij leven altijd onder druk staat. Wanneer zij dan ook nog weinig slapen, alcohol drinken en in situaties terecht komen waarin ze zichzelf niet kunnen zijn, dan breekt door energie verlies hun aura open. Zij staan nu open voor allerlei beïnvloedingen. Helaas wordt door hun leefstijl eerder een brug geslagen met de lagere dan met de hogere regionen. Omdat de onderwereld elke vorm van harmonie bij de mensen verafschuwt, zullen zij alles doen om op de hele aarde onrust , ruzie en oorlogen te veroorzaken. Ze zijn zeer geslepen en intelligent op een negatieve manier en trachten speciaal mensen te beïnvloeden die leidinggevende posities bekleden.

Door hun leefstijl hebben zij bij hen al vaste voet aan de grond gekregen en kunnen hen op deze manier beïnvloeden om beslissingen te nemen of wetten te doen uitvaardigen die vele families in disharmonie kunnen brengen.

De onzichtbare onderwereld heeft, vanwege de stand van de planeten, in deze jaren meer energie en toegang tot de aarde dan in al die eeuwen voorheen. Het is geen overbodige luxe om - zeker wanneer het wetten zijn die ook jouw leven disharmonisch kunnen beïnvloeden - te bidden voor hen die leiding geven aan je bedrijf of land, zodat zij door het Licht geïnspireerd en beschermd worden.

Ik wil jullie beslist niet bang maken en ik weet dat wij binnen kort in een hele mooie tijd zullen leven. Je maakt alleen datgene mee waar jij voor gekozen hebt en dat is jouw levensprogramma

Deze situatie duurt niet lang en rond 2012 zullen we al merken dat we het tijdperk van eeuwenlange vrede zullen ingaan. Het wordt en mooie tijd voor iedereen zoals de wereld nog nooit heeft meegemaakt. Maar eerst zullen we door alles heen moeten gaan zodat de aarde weer geestelijk schoon en gereinigd is.

Het is belangrijk dat we de jonge kinderen, "de nieuwetijds kinderen" kunnen behoeden tegen al deze, voor de mensheid ongekende toestanden. Ouders met jonge kinderen hoeven zich geen zorgen te maken omdat deze kinderen en hun "beschermengelen" precies weten wat ze wel of niet moeten doen.

Het probleem ligt helaas vaak in de leefstijl en denkvermogen van de ouders, of ze de signalen van deze kleine kinderen kunnen en willen begrijpen. Zij moeten heel flexibel zijn en zich niet gebonden voelen aan een plaats of land. Waarom dat zo. is begrijpen we beter wanmeer we het onderstaande goed lezen en proberen te begrijpen. Nu we het geestelijke gedeelte hebben gehad komen we bij de praktische kant van het verhaal.

De wetenschap heeft het over een onbekende muur van energie die onze kosmos is binnen gedrongen en dat klopt. Sinds 1991 is er een energie aanwezig die dezelfde is als bij het ontstaan van onze aarde. Deze energie is in beweging en zal ook onze aarde passeren. Alle planeten worden hierdoor beïnvloed en wij krijgen op aarde te maken met heftige aardbevingen, overstromingen e.d. Deze zullen zich ook voordoen in gebieden waar men ze totaal niet verwacht Door deze situatie komen nu ook ziekten vrij die voor ons onbekend zijn.

Verder zullen de cellen of atomen van alles hier op aarde onder druk komen te staan. Een simpel voorbeeld. Je hebt een onderdeel in je auto die normaal gesproken tien jaar mee kan, maar die kan door een plotselinge verandering van frekwentie direkt kapot gaan. Een medisch voorbeeld. Stel je voor dat je zwakke darmen hebt, maar dat je daar al jaren geen last meer van hebt. Dan kan bij zo'n verandering van frekwentie je darmen enkele dagen goed van streek zijn terwijl je niets buitensporigs hebt gegeten.
Wanneer je al jarenlang afgekickt bent van welke vorm van verslaving dan ook, dan wordt je nu weer met je zwakheid gekonfronteerd.

Onze onzichtbare helpers van het Licht staan altijd naast ons en hebben nu meer mogelijkheden om dichterbij ons te komen. Je kunt hen altijd om hulp vragen. Doe dat dan in korte zinnen en vraag exact datgene wat nodig is. Ze mogen ons n.l. alleen maar helpen als wij er zelf om vragen, omdat de mens de vrije wil heeft gekregen van God en zij mogen die niet doorbreken. Alleen wanneer je in levensgevaar zou komen, dan zullen zij ongevraagd ingrijpen
 Wanneer er stralen in een bepaald gebied aanwezig zijn die allerlei slechte invloeden voor de mensen omhoog halen, dan gaat je Hoger Ik reageren door je onderbewustzijn impulsen te geven om weg te willen. Deze impulsen kunnen door de mensen vaak verkeerd vertaald worden. Je kan een nerveus en onbestendig gevoel krijgen, gevolgd door angst. Al deze signalen komen vanuit je hoger bewustzijn om jou tegen ziekten, rampen en andere invloeden te beschermen. Leer deze signalen duidelijk te herkennen. Let op de gedragingen van de kleine kinderen en dieren op zo'n moment. Deze reageren nl. intuïtief op zulke stralen. Wanneer je voelt dat je ergens weg moet, vraag je dan niet af hoe anderen reageren of wat ze van jouw gedrag vinden. Doe wat je met je gevoel en je verstand besloten hebt. Ga ergens heen waar jij je weer prettig voelt, dus waar je lichaam en geest weer in harmonie zijn en je weer optimale levensenergie opdoet.

Ik schrijf dit omdat ik weet dat veel ziekten uit het verleden weer de kop opsteken. Bijv. t.b.c., hersenvliesontsteking en tegenwoordig ook vele bacteriën die niet meer te bestrijden zijn. Met de verandering van de asstand (minimaal, maar voldoende om de schollen sneller op drift te laten gaan dan wetenschappelijk verwacht wordt) komen er over de hele aarde, afhankelijk van de stand van de maan en planeten, geregeld aardstralen vrij. Men weet dat aardstralen heel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Je kunt ze maar beter niet in je huis hebben. Maar zo'n aardstraal kan na verloop van enkele dagen of weken weer weg zijn en dan is de omgeving weer "veilig".

Je begrijpt dat flexibiliteit en mobiliteit een van de belangrijkste dingen zijn. Nogmaals, dit zijn voorzorgs adviezen. Je moet niet naïef zijn en denken "dat zal mij wel niet overkomen" want het hoeven niet altijd grote katastrofes te zijn. Problemen met een fabriek, een gekke buurman, stakingen of anarchie kunnen al een reden zijn om weg te gaan. Nogmaals, wanneer je voelt dat je tijdelijk weg moet uit de omgeving, doe dat dan ook en kijk niet op tegen alle rompslomp. Dit is ook de reden dat zeer veel mensen in de gevarenzône komen.

Binnen afzienbare tijd komen we in een hele mooie tijd terecht. Het spreekt vanzelf dat eerst de slechte dingen van de oude maatschappij worden afgebroken. Dit gebeurt vanuit de goddelijke wereld van het licht. Zoals het nu met de mensheid, de natuur en met het misbruik van onze planeet gaat, kan het niet verder gaan. Dit zou dan werkelijk het einde van de mensheid betekenen en daarom zal er drastisch worden ingegrepen.

Er zal gebruik worden gemaakt van de stand van de planeten en van de energiegolf, om aardbevingen, over stromingen en andere zaken te laten plaatsvinden die het dagelijkse leven kunnen ontwrichten.

Hierdoor wordt ook een totale ineenstorting van de wereldekonomie verwacht. Beurzen en banken zullen vallen, een elektronische ontwrichting, kommunikatie verbindingen zullen
verbroken worden en de gehele moderne wereld is binnen een tijd van luttele uren lam. Dit is geen straf van god, dit zijn de negatieve gedachten, daden en trillingen die de mensheid met al zijn oorlogen, oorlogsindustrie, vervuiling, hebzucht naar steeds meer en egoïsme veroorzaakt hebben.Doordat het denken van de mens dan veranderd, zullen ook multinationals en andere belangrijke organisaties verdwijnen. Ook zullen vele religies hun deuren sluiten omdat de mensen het direkte kontakt met hun god hebben en niet meer afhankelijk willen zijn van anderen om met god in kontakt te komen. Het direkte kontakt met god is er altijd al geweest, maar omdat de mensen hier niet van overtuigd waren wilden ze altijd weer geleid worden door een ander. In vele situaties heeft dit geleid tot bedrog en misleiding van de goedgelovige en luie mens.

Dit is allemaal niet leuk, maar het is niet anders. Belangrijk is wel dat we naar een wonderbaarlijke mooie tijd afstevenen. Om iets nieuws te willen moet je altijd eerst het oude schoonmaken of verwijderen.

De belangrijkste boodschap die ik je mee wil geven is:

  • volg jezelf, volg niet mij, volg niemand die zegt uit Gods naam te spreken
  • volg geen goeroe, volg geen sektes,
  • mediteer in alle rust en doe wat je van binnen voelt dat je doen wilt en gebruik hierbij je verstand
  • alleen jij bent en blijft verantwoordelijk voor de door jou genomen beslissingen
  • blijf om alles lachen, zie in alles de humor en het zal je altijd goed gaan!

Peter
februari 1995Spiritueel - The message of Pachamama and Senia Melchizedek


Joris Luyendijk geeft zijn mening